Wanneer je eigenaar bent geworden van vastgoed spreekt het voor zich dat je jouw investering op de meest optimale wijze zal willen beschermen. Om die bescherming te kunnen realiseren kan je eigenlijk niet om het afsluiten van een aantal verzekeringen heen, integendeel. Eén van de verzekeringen die je eigenlijk altijd zou moeten afsluiten is de zogenaamde opstalverzekering. Zoals de naam reeds aangeeft betreft het hier een verzekering die mogelijke schade indekt die ontstaat aan het opstal van het pand. Ga jij ook voor het eerst eigenaar worden van een bepaald type vastgoed en ben je op zoek naar concrete informatie die je kan helpen bij het beschermen van jouw ongetwijfeld stevige investering? Lees dan vooral snel verder!

Hoe kan je een opstalverzekering afsluiten?

Voor de opstalverzekering geldt dat ze net als menig aantal andere verzekeringen kan worden afgesloten in twee verschillende vormen. In eerste instantie is er de extra uitgebreide opstalverzekering. Het merendeel van de mensen die ervoor kiezen om een verzekering voor hun opstal af te sluiten zullen wellicht kiezen voor deze optie. Dat is het gevolg van het feit dat je met het afsluiten van deze verzekering eigenlijk reeds meer dan uitstekend bent verzekerd. Indien je kiest voor deze optie kan je dan ook rekenen op de dekkingen zoals hieronder aangegeven:

  • Schade als gevolg van een brand;
  • Stormschade of schade als gevolg van een blikseminslag;
  • Waterschade;
  • Schade die het gevolg is van hak- en breekwerk om een lek te detecteren;
  • Hagelschade;

De bovenstaande dekkingen zorgen voor een dekking van de vaakst voorkomende schadegevallen. Dit gezegd hebbende is er één belangrijke dekking die ontbreekt. We hebben het hierbij dan uiteraard over de dekking voor de schade die je zelf aan het opstal veroorzaakt. Wanneer je ook deze schade wenst te laten dekken moet je kiezen voor het afsluiten van een allrisk opstalverzekering. Je moet er echter wel bij stil blijven staan dat de kosten hiervoor behoorlijk hoog kunnen uitvallen.

Wat is een glasverzekering?

De opstalverzekering dekt een groot aantal verschillende soorten schadegevallen die aan je opstal kunnen optreden. Echter moet je er rekening mee houden dat ook verschillende schadegevallen niet zijn verzekerd en dus nog voor je eigen rekening kunnen zijn. Eén van deze schadegevallen heeft betrekking tot het moment waarop een bal door het raam vliegt van je woning. In dat geval zal je kunnen vaststellen dat er daarvoor een aparte dekking onder de vorm van een glasverzekering is vereist. Enkel en alleen wanneer je zo’n verzekering hebt afgesloten ben je dus verzekerd.

Wat is het verschil met de inboedelverzekering?

We kunnen in de praktijk vaststellen dat de opstalverzekering vaak in één adem wordt genoemd met de zogenaamde inboedelverzekering. Dat kunnen we best begrijpen, maar tegelijkertijd is het verschil tussen beide verzekeringen toch vrij aanzienlijk. Het is wat dit betreft vooral van belang om goed te begrijpen wat er onder het opstal van een woning valt en wat er toebehoort aan de inboedel. Voor heel wat mensen geldt dat het hier eigenlijk al wat fout bij loopt. Voor het opstal geldt dat het datgene betreft wat vast zit aan de woning. Met andere woorden, wanneer je gaat verhuizen kan je deze onderdelen van het pand niet zomaar meenemen.

Voor de inboedel geldt dat net dat het alles betreft wat je bij een eventuele verhuis wel eenvoudig zou kunnen meenemen naar de andere woonst. Denk hierbij bijvoorbeeld maar eens aan de potten en pannen uit de keuken, maar ook aan bijvoorbeeld het bestek, het servies, de losstaande kasten, etc. Alles wat los zit en dus mee kan worden verhuisd naar een nieuwe woning zal moeten worden verzekerd door de inboedelverzekering. Wil je dus met andere woorden over de hele lijn zo optimaal mogelijk verzekerd zijn? Dan bestaat er weinig twijfel over dat je moet kiezen voor een combinatie van de inboedelverzekering en de opstalverzekering.

3 belangrijke vragen met betrekking tot de opstalverzekering

De opstalverzekering is mogelijks één van de belangrijkste verzekeringen die je als eigenaar van een woning zal moeten afsluiten. Het is dan ook zeker niet zo vreemd dat veel mensen te kampen hebben met tal van verschillende vragen aangaande deze verzekering. Wij hebben de belangrijkste drie vragen alvast even voor je uitgezocht en hebben ze hieronder opgelijst. Mogelijks dat op deze manier ook verschillende van jouw vragen meteen zijn beantwoord over een opstalverzekering vergelijken.

1.) Is een opstalverzekering afsluiten verplicht?

Misschien wel de vaakst gestelde vraag van allemaal heeft betrekking tot het feit of een opstalverzekering afsluiten wettelijk verplicht is of niet. Om maar meteen met de deur in huis te vallen kunnen we stellen dat dit niet het geval is. Je hoeft dus met andere woorden nooit verplicht een opstalverzekering af te sluiten met als enige uitzondering wanneer de hypotheekverstrekker die verplichting wel oplegt. Het is namelijk niet ongewoon dat een kredietverstrekker eist dat er gedurende de looptijd van het krediet sprake is van een dergelijke verzekering. Dat is natuurlijk een bepaalde vorm van zekerheid voor haar, maar zeker ook voor jou als kredietnemer.

2.) Voor welk bedrag moet je de opstalverzekering afsluiten?

Bij het afsluiten van een opstalverzekering zal er altijd worden gevraagd voor welk bedrag je dat precies wenst te doen. In principe bestaat er hiervoor geen vast advies. In de praktijk is het dan ook zo dat er vooral wordt gesteld dat je zou moeten kiezen voor een bedrag dat de zogenaamde herbouwwaarde vertegenwoordigt. Met andere woorden, met het bedrag waarvoor je de verzekering afsluit dien je in staat te zijn om de woning bij complete vernieling te herbouwen. Voldoet het bedrag in de polisvoorwaarden aan deze vereiste? Dan zit je dus zeker helemaal goed.

3.) Ik ga de woning verkopen, kan ik de opstalverzekering opzeggen?

Wanneer je van plan bent om je huis te verkopen en er geen sprake meer is van een hypotheek met verplichte opstalverzekering kan je er in principe voor kiezen om deze verzekering stop te zetten. Wel is het van belang om dit pas te doen wanneer de verkoop daadwerkelijk rond is en de verantwoordelijkheid bij de overnemer is komen te liggen. Tot die tijd zou je de opstalverzekering dus zeker moeten aanhouden om mogelijke risico’s alsnog verzekerd te houden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here